Contact

4 + 3 =

SR7 HEADQUARTERS

C/ Los Sotos, Parcela 35
Polígono de Riaño II
33920 – Langreo
Principado de Asturias – España

info@sr7.eu

+34 985 220 313

+34 984 281 006

Direct contact with departments:

Direction - Management

José Manuel Vázquez
direccion@sr7.eu

Administration

Head: Pablo Rodríguez
administracion@sr7.eu

Quality and Environment

Head: Director de Calidad
calidad@sr7.eu

Technical

Head: Jesús Ángel del Campo
dep.tecnico@sr7.eu

Programming

Head: Jorge Luis Llana
programacion@sr7.eu

Design and Development

Head: Fernando Gracia
dis.des@sr7.eu

Fire

Head: Daniel Vazquez
dani@sr7.eu

Business Development

Head: Eduardo Olalla
eduardo.olalla@sr7.eu

SR7 LATAM

Head: Emilio Carrillo
ecarrillo@sr7.eu